Banner MIZ Gračanica

Sastanak imama MIZ Gračanica

U srijedu 23.03.2016 godine, odrzan je sastanak imama MIZ Gračanica sa dnevnim redom :

  1. Mektebska nastava i mektebsko takmičenje
  2. Informacija o organiziranju redovnih predavanja – Tribina u Šarenoj dzamiji
  3. Informacija o organiziranju škole Kur'ana
  4. Tekuća pitanja

Sastanak je protekao u konstruktivnoj raspravi i donošenju zaključaka za što efikasnije sprovođenje mektebskog takmičenja, kao i u unapređenju1211_10154046429954837_5228942686042495858_n 1933848_10154046430049837_4972019580060439273_n 12108091_10154046430369837_6560218657384570983_n 12239883_10154046430184837_6988269315502587292_n 12472794_10154046430284837_8802518642703044525_n Islamskog zivota uopće na područiju MIZ Gračanica.