Banner MIZ Gračanica

Hatmenska svečanost u džematu Stjepan Polje II

U subotu, 17. 06. 2023. godine u džematu Stjepan Polje II hatmenska svečanost i dodjela diplome za 21 svršenika hatme. Svršenici su bili podijeljeni u dvije grupe; 10 svršenika mekteblija i 11 polaznika halke Kur'ana za odrasle. Prelijep prizor spoja različitih generacija oko istog dobrog djela. Sa mekteblijama je radio i vodio ih Ibrakim-ef. Hadžiomerović a halku Kur'ana je vodila supruga Ibrahim-ef. muallima Rahima hanuma. Svečanosti su bili prisutni imami Džemal-ef. Softić, Mustafa-ef. Drndić i Nedžmudin-ef. Ahmetović. Zbog razložne spriječenosti nije bio prisutan glavni imam Smajo-ef. Mustafić kako je predviđeno, a umjesto njega je predavač bio hafiz Zaim-ef. Šiljič, profesor islamskih znanosti.

Sve čestitke svršenicima i njihovim mentorima uz željhu Dragom Bogu da sve njih, sve prisutne i sve dobre robove Svoje nagradi svojom izobilnom nagradom. Amin