Banner MIZ Gračanica

Džemat Stjepan Polje II

Dzemat Stjepan Polje II je, relativno mlad džemat.Do 1970. godine bio je u sastavu džemata Stjepan Polje.Lokalni zajednički vjerski život i mektebska nastava se izvodila u mektebu. Imamsku dužnost su obavljali imami bez postavljenja. Mekteb je, 1924. godine sagradio Avdo ef.Avdić sa svojim džmeatlijama i u njemu obavljao noćne vaktove.Poslije Avde ef., dužnost imama, do 1958. godine, obavljao je Osman ef.Kahrimanović. Potom na dužnost imama dolaziMahmut ef. Softić kojisa svojim džematlijama počinje gradnju džamije.

Sa završetkom džamije, 1970. godine,formira se džemat koji se odvaja od džemata Stjepan Polje i nastavlja samostalno funkcionisati. Mahmut ef. Softić jeostao u ovom džematu na dužnosti imama cijeli radni vijek.Naslijedio ga je  2000. godine  imam, Džemal ef. Softić. Današnji imam džemata Stjepan polje II je Ibrahim ef. Hadžiomerović.

Trenutno predsjednik džematskog odbora je Avdić Adil a sam džemat Stjepan Polje II ima 380 članova. U posljednje vrijeme, uspješno su sprovedene, pažnje vrijedne akcije. Prije svega, uspješno je rekonstruisana džamija koja je u ratu pretrpjela teža oštećenja. Također su sagradili modernu gasulhanu,abdesthanu sa mokrim čvorom i veoma dobro opremljenu mektebsku učionicu.

Vjerski život se odvija na zapaženom nivou a za svaku pohvalu je mektebska nastava koja bilježi dobre rezultate. Džemat, Stjepan Pojle II ima lijepo uređenu vakufsku kuću na kojoj su, također napravljene prilično skupe intervencije.Oko 40 dunuma kvalitetne vakufske zemlje, je vrijedno spomena te tri lijepo uređena mezarja i jedno novo koje treba da se otvori.