Banner MIZ Gračanica

U posjeti mektebu džemata Miričina Polje

U nedjelju 27. 11. 2022. godine glavni imam Smajo-ef. Mustafić je posjetio mekteb u džematu Miričina Polje kojom prilikom je muallim Muhamed-ef. Badžić održao planirani ogledno-ugledni čas. Času su prisustvovali i muallimi mekteba Gornja Miričina Džemal-ef. Ibrahimović i mekteba Donja Orahovica Senaid-ef. Dedić.

Sve pohvale za Muhameda-ef. i njegove mekteblije