Banner MIZ Gračanica

Seminar za imame i profesore islamske vjeronauke

U utorak, 16. 1. 2018. godine održan je seminar za imame i profesore islamske vjeronauke. Predavač na seminaru je bio mr. Abdul-Aziz Drkić a držao je predavanje na temu „Najčešće tedžvidske greške kod učenja Kur'ana.

Seminaru su prisustvovali skoro svi imami i profesori vjeronauke.

Glavni imam je ukazao na važnost ovih zajedničkih seminara jer da smo svi u zajedničkoj misiji islama za koju smo se dobrovoljno opredjelili i preuzeli emanet prenošenja dini islama i njenih najljepših zasad