Banner MIZ Gračanica

Ogledno-ugledni čas u mektebu džemata Stjepan Polje Centar

U mektebu džemata Stjepan Polje Centar, muallim Mustafa-ef. Drndić je održao Ogledno-ugledni čas u prisustvu glavnog imam Smaje-ef. Mustafića i muallima susjednih džemata, Ibrahim-ef. Hadžiomerovića i Nedžmudin-ef. Ahmetovića.

Ovom prilikom je uručena diploma i nagrada polazniku mektebske pouke za uspješno savladanu sufaru i osposobljenost za učenje Kur'ana.

Sve pohvale muallimu, djeci i roditeljima za doprinos na uspješno organiziranoj mektebskoj pouci.