Banner MIZ Gračanica

Muslimanska porodica, prava i dužnosti

U subotu 14.10.2017.godine, u okviru ženskog aktivizma, Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, biće priređena promocija Zbornik radova: Muslimanska porodica, prava i dužnosti u Muzičkoj sali O.Š. “Hasan Kikić” Gračanica u 13:30 sati.

Cilj promocije je referiranje i promoviranje tema brak i porodica na koje je, ispred Odjela za brak i porodicu, stavljen akcenat u ovoj godini te je Zbornik štampan za muallime i koordinatorice kao stručni priručnik i polazni okvir pri tretiranju ovih važnih tema u životu muslimana i muslimanke.