Banner MIZ Gračanica

Posjeta glavnog imama O.Š. Doborovci i času vjeronauke

U ponedjeljak, 24. oktobra, glavni imam Smajo-ef. Mustafić je posjetio O.Š. u Doborovcima gdje je imao sastanak sa direktorom škole Senadom Zaketovićem, Sekretarom Asmirom Džananovićem i nastavnikom vjeronauke Halidom Ahmetovićem. Nakon korisnog razgovora glavni imam je prisustvovao času vjeronauke u VIII razredu kod Halida Ahmetovića.