Banner MIZ Gračanica

Mom Zatu, ogledalo tvoj je zat

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijsko Tuzlansko u saradnji sa Medžlis Islamske zajednice Gračanica povodom rebiu-l-evvela  priređuje niz svečanosti.

7.10 – Džuma namaz, 11 rebiu-l-evvela
Hutba : Muhamed a.s. najljepši uzor

8.10 – subota, 12 rebiu-l-evvela
Centralna mevludska svečanost u Bijeloj džamiji poslije podne namaza
Mevludski program u Šarenoj džamiji poslije akšam namaza

9.10 – nedjelja, 13 rebiu-l-evvela
Mevlud u džematu Stjepan Polje poslije podne namaza
Mevlud u džematu Korića han, poslije akšam namaza
Mekteb –  Poslanik u našim srcima
Mevludi u džematima sa polaznicima mektebske nastave

10-14.10 – Od ponedjeljka do petka, 14 do 18 rebiu-l-evvela
Na svim časovima vjeronauke predavanje “Poslanik u našim srcima”
Predavanja petkom u svim džamijama o Muhamedu a.s, iza jacije namaza
Mevludi u džematima sa polaznicima mektebske nastave

15.10 – subota, 19 rebiu-l-evvela
Mevlud u džemati Mustafići, poslije podne namaza

16.10 –  nedjelja, 20 rebiu-l-evvela
Mevlud za žene

17-23.10 – 27 rebiu-l-evvela
Posjeta udruženju roditelja, djece, omladine sa poteškoćama u razvoju “Futura”
Mevludi u džematima sa polaznicima mektebske nastave
Tribina –  Kraj svečanosti