Banner MIZ Gračanica

Hafiska mukabela u Bijeloj Džamiji

I ove godine Medžlis Islamske zajednice Gračanica organizira hafisku mukabelu u Ahmet-pašinoj/Bijeloj džamiji u Gračanici.
Hafisku mukabelu svakog dana poslije podne namaza uče hafiz Alen efendija Kehić, hafiz Zaim efendija Šiljić, hafiz Belmin efendija Džananović, hafiz Tarik efendija Salihbašić i hafiz Mustafa efendija Mujkić.