Banner MIZ Gračanica

Džemat Stjepan Polje – Centar

Džemat Stjepan Polje – Centar jedan je od najmalđih džemata na prostoru Medžlisa IZ Gračanica. Formiran je 15. maja 2009. godine i time je postao jedan od tri džemata koliko ih djeluje na prostoru MZ Stjepan Polja. Džemat je nastao teritorijalnim odcjepljenjem dijelova druga dva džemata na prostoru MZ Stjepan Polje. Ideja za njegovo formiranje javila se u godinama poslije potpisivanja dejtonskog sporazuma kada je općina Gračanica zakonskim aktom dozvolila stanbenu izgradnju u području „polje“, čime je poništena prethodna odluka o izgradnji na tom području. Tada dolazi do masovnije izgradnje stanbenih objekata što je uzrokovalo porast broja stanovništva na tom području. Zbog udaljenosti džamija u već postojećim džematima (Stjepan Polje I i II) sve ozbiljnije se počinje razgovarati o izgradnji nove džamije na dijelu MZ-a u prostoru „polja“. Tako je 20. marta 2008. na inicijativu privrednika iz MZ – a organizovan prvi sastanak na temu izgradnje nove džamije. Tri mjeseca nakon toga proučena je temeljska dova i počela sa izgradnjom nova džamija. Za nepunih godinu dana (tačnije nešto manje od 11 mjeseci) izgrađena je nova džamija u MZ Stjepan Polje, čime su se stekli uslovi za formiranje novoga džemata na području Medžlisa.

U dogovoru sa predstavnicima Medžlisa i džemata Stjepan Polje I i II, određene su granice novonastalog džemata. 15. maja 2009. godine, klanjanjem prve džuma – namaza, sa radom je počeo novi džemat na području Medžlisa IZ Gračanica pod nazivom džemat Stjepan Polje – Centar. Dekretom Rijaseta IZ BiH za prvog imama novoformiranog džemata postavljen je Abdulah ef. Husić, prof. islamske teologije.
Današnji imam džemata je Mustafa ef. Drndić.

Svečanim programom 14. Juna 2009. godine u prisustvu velikog broja vjernika džamija „Centar“ je svečano otvorena i predata u vlasništvo IZ BiH.

Zajedno sa Džamijom, napravljeni su i istoga dana svečano otvoreni i prateći objekti (mektebska učionica, abdesthana i imamski stan).

Važno je napomenuti da džemat Centar ima stalni porast broja članova iz gore navedenih razloga (sve više stanbenih objekata se gradi upravo na teritoriju džemata Centar).