Banner MIZ Gračanica

Zekat na poljoprivredne proizvode

NEKOLIKO PITANJA O ZEKATU NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

„Davanje zekata neće nikada umanjiti imetak.“ (Hadis)

 1. Dokazi o obaveznosti iz Kur'ana i Sunneta?

„O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili – kada ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan“ ( El-Bekare, 267) 

 „On je Taj Koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite; jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.“ (El-En'am, 141)  Ulema je saglasna o tome da se riječi „udjeljujte“ u prvom ajetu, i riječ „pravo“ u drugom ajetu odnose na zekat.

Ibn Omer prenosi da je Vjerovjesnik a.s. rekao:“ Na ono što se napaja kišom, iz izvora ili samonapajanjem preko korijenja, izdvaja se desetina, a na ono što što se napaja vještačkim zalijevanjem daje se pola desetine“. (prenose ga autori svih Šest zbirki hadisa osim Muslima)

 1. Koji poljoprivredni proizvodi podliježu obavezi izdvajanja zekata?

Stav Ebu Hanife je da se zekat izdvaja iz svih poljoprivrednih proizvoda, na sve što niče iz zemlje. Njegov stav obuhvata sve vrste prehrambenih proizvoda, žitarice, povrće i voće, kao i na industrijske biljke,  bez obzira na mogućnost  ili nemogućnost njihovog sušenja, skladištenja i čuvanja. Zekat se daje „na dan žetve“. Svoj stav argumentira zahvalnošću Allahu dž.š. na blagodatima, povećanju bereketa i većoj koristi za one kojima se daje zekat.

 1. Koliko se izdvaja?

Jedinstveno je mišljenje islamskih pravnika, na osnovu hadisa Božijeg Poslanika a.s., da se na proizvode koji se navodnjavaju prirodnim putem daje 10%, a na proizvode koji se navodnjavaju vještačkim putem 5%. Ukoliko se  vrši navodnjavanje i na jedan i na drugi način, uzima se stav da se izdvaja 7,5%. od ukupnog iznosa proizvoda.

 1. Koliki je nisab za poljoprivredne proizvode?

Kod Ebu Hanife nema nisaba, dok većina islamskih pravnika uzima količinu od pet veseka. Ta količina odgovara otprilike iznosu od 653 kg. Pomirljivo mišljenje bi bilo da onaj ko ima količinu veću od 653 kg ima obavezu da izdvoji zekat, dok onaj ko ima manju količinu od pomenute, može to učiniti dobrovoljno.

 1. Šta još spada u troškove?

U troškove koji se uračunavaju mimo napajanja spadaju, sjemena, gnojivo, zaštita, plaćanje radnika, žetva, skladištenje, obrada zemlje, prijevoz, dostava zekata krajnjim korisnicima, troškovi ishrane porodice. Troškovi navodnjavanja se ne odbijaju, kao ni ulaganja koja obuhvataju više ciklusa ili više godina (fiksni troškovi), obzirom da su već uračunati u procentu izdvajanja.

 1. Mogu li se spajati proizvodi?

 Dozvoljava se sastavljanje proizvoda iste vrste (npr. pšenica i ječam), dok se zabranjuje sastavljanje različitih vrsta usjeva. U slučajevima spajanja iste vrste zekat se  daje na ukupan iznos proizvoda. Obračun iznosa koji se daje kao zekat se u takvim okolnostima vrši   u vrsti koja je bolja i korisnija onima kojima se daje. 

 1. Davanje zekata u protuvrijednosti?

Zekat se može dati i u novčanoj protuvrijednosti, posebno za proizvode kao što su voće i povrće , jer je vijek njihovog trajanja kratak, a skladištenje zahtijeva jako velike troškove. Ukoliko neko proda poljoprivredne usjeve prije nego  što sazriju, zekat je dužan dati kupac. Ako bi prodao usjeve nakon sazrijevanja, dužnost prodavca je da izdvoji zekat.

 1. Zekat na med?

Zekat na med se uglavnom povezuje sa zekatom na poljoprivredne proizvode, te i za njega važe propisi kao i na ostale poljoprivredne proizvode. Izdvaja se 10% od ukupnog iznosa, uz odbijanje troškova.

 1. Zekat na maline?

Maline spadaju u poljoprivredne proizvode. Kako se malinjaci obično zalijevaju vještačkim putem, zekat na maline iznosi 5% od ukupnog prinosa. Poticaji koji se, eventualno, dobiju od države, računaju se u troškove proizvodnje.

 1. Zekat na proizvode od voća i povrća?

Zekat se ne daje na sekundarne poljoprivredne proizvode npr. džemovi, sokovi, ajvar, ukiseljeno povrće, pasterizovano voće, brašna, čajevi, ulja, masti, budući da je na njih već dat zekat kroz zekat na primarne poljoprivredne proizvode. 

Ukoliko sekundarni poljoprivredni proizvodi predstavljaju trgovačku robu, onda se na njih daje zekat na trgovačku robu, po propisima koji važe za zekan na trgovačku robu. 

 1. Kako se uračunava poticaj?

Vlasnik pojoprivrednih proizvoda će uračunavati sve materijalne donacije, subvencije ili poticaje u osnovicu za obračun zekata.  Ukoliko ovakve vrste prihoda budu kasnije doznačavane, što nije rijedak slučaj, vlasnik će po realizaciji izdvojiti potreban iznos koji odgovara iznosu izdvojenog zekata.

 1. Gdje dati zekat na poljoprivredne proizvode?

Zekat se kod nas izdvaja, odnosno prikuplja na organiziran način (institucionalno) u okviru Islamske zajednice. Svake godine se putem naših džemata vrši akcija organiziranog prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode.  Ako se zekat na poljoprivredne proizvode (uključujući i zekat na med), izdvaja u naturi, dosadašnja je praksa da se to daje nekoj od naših medresa za potrebe ishrane učenika. Ukoliko se pak izdvaja u protuvrijednosti, onda se taj iznos uplaćuje isključivo u fond Bejtul-mal.