Banner MIZ Gračanica

Prijava za volontiranje u Islamskoj zajednici

Na osnovu ukazane potrebe, Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice izradio je prijavu za volontiranje kako bi Islamska zajednica unaprijedila svoje društvene aktivnosti.

Prijava je namijenjena za učenike medresa, studente Islamskih fakulteta, stipendiste drugih fakulteta i uposlene u zajednici.

Našim socijalnim akcijama – kratkotrajnim volonterskim projektima direktno bi se odgovaralo na potrebe unutar zajednice.

S toga Vas molimo da, ukoliko želite biti volonter Islamske zajednice, uredno popunite prijavu za volontiranje koju možete preuzeti na web stranici Rijaseta Islamske zajednice – Ureda za društvenu brigu.

Popunjene Prijave dostavljate putem pošte Uredu za društvenu brigu Rijaseta IZ-e a Vaši podaci će se koristiti za potrebe zajednice u određenim socijalnim i humanitarnim projektima.

PRIJAVA__ZA_VOLONTIRANJE_31-05-2016