Banner MIZ Gračanica

Posjeta mektebu Prijeko Brdo – Ogledni čas

U nedjelju 29. januara, u mektebu Prijeko Brdo, muallim Musić Osman je držao Ogledno-ugledni čas kojem je prisustvovao glavni imam Smajo-ef. Mustafić, muallim Dževad-ef. Musić i muallim Amir-ef. Moćić.

Tema časa je bila Tejemum a muallim je artikulisao čas koristeći sva raspoloživa pomagala između ostalog i video projekciju.

Na kraju je podijelio listić sa zadacima a nakon ispunjenih zadataka ocijenio najbolje.

Čas je dobro artikulisan i zaslužuje visoku ocjenu.