Banner MIZ Gračanica

Odbrana magistarskog rada, hafiza Alena Kehića

Novi magistar islamskih nauka iz oblasti Kiraeta.
Dana 04.07. 2020. godine hfz. Alen Kehić odbranio je magistarski rad pod naslovom: „Doprinos kurra hfz. Asim ef. Sirće izučavanju tedžvidske nauke“ ,pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Amrudin Hajrić, predsjednik, prof. dr. Almir Fatić, član i prof. dr. hfz. Dževad Šošić, mentor i član.
Ovim putem da čestitamo hafizu Alenu Kehiću, imamo iz Džemata Soko, MIZ Gračanica.