Banner MIZ Gračanica

Obavijest o organizovanju 11. takmičenja učača i hafiza Časnog Kur'ana

OBAVIJEST

O ORGANIZOVANJU 11. TAKMIČENJA U HIFZU ČASNOG KUR'ANA

Takmičenje će biti održano 15. i 16. oktobra 2016. g. u konferencijskoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu i to u sljedećim kategorijama:

  1. Hifz cijelog Kur'ana sa komentarom sure El-Bekare
  2. Hifz cijelog Kur'ana bez komentara
  3. Hifz 15 džuzova Kur'ana
  4. Hifz 5 džuzova Kur'ana

Pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave najkasnije do 1. septembra 2016. godine.

Takmičar treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da kandidat na dan takmičenja nije stariji od 35 godina
  • Da je kvalifikovan za kategoriju za koju se prijavljuje
  • Da se u istoj kategoriji prethodno nije takmičio

Prijave kandidata uz biografiju, po jednu fotografiju i fotokopiju lične karte dostaviti na adresu: Rijaset IZ u BiH, Uprava za vjerske poslove, Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo ili na e-mail: uis@bih.net.ba ilizijad.suljic@hotmail.com najkasnije do 1. septembra 2016.
Smještaj i ishrana za takmičare su obezbjeđeni.