Banner MIZ Gračanica

MIZ Gračanica bogatija za još jednog Hafiza

Novi hafiz Tarik Salihbašić,

Tarik Salihbašić je danas na Fakultetu islamskih nauka uspješno okončao učenje Kur'ana napamet pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH, i time stekao časnu titulu “hafizul-Kur'an”.
Hafiz Tarik je sin Mirsada i Bahre. Rođen je 03. septembra 1995. godine u Gračanici. Osnovnu školu je završio u Gračanici, a potom Begram-begovu medresu u Tuzli. Diplomirao je na Teološkom smjeru Fakultetu islamskih nauka 21.09.2018. godine.
Čestitamo hafizu Tariku Salihbašiću, njegovom muhaffizu hafizu mr. Abdul-Azizu Drkiću, njegovoj porodici, i svima koji su obradovani i počašćeni ovim uspjehom hafiza Tarika.
7. maja 2019. godine.