Banner MIZ Gračanica

Magistarski rad uspješno odbranio Abdulah Husić

U četvrtak, 14. jula 2016. godine, magistarsku radnju na temu „ Izučavanje tefsira u islamskim odgojno-obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću“ na Fakultetu islamskih nauka uspješno je odbranio Abdulah Husić. Komisiju za odbranu činili su prof. dr. Džemal Latić, prof. dr. Almir Fatić i doc. dr. Orhan Bajrektarević. Ovim je svečanim činom Abdulah Husić proglašen magistrom islamskih nauka u oblasti Tefsira.
Abdulah Husić rođen je 15. 01. 1985. u Gračanici. Nakon završetka osnovnog obrazovanja, 1999. upisuje Behram – begovu medresu u Tuzli koju uspješno završava 2003. Poslijezavršetka školovanja u  medresi odlazi na studij u Egipat na Al – Azhar Univerzitet gdje upisuje Fakultet Usuli – d – din.Na ovom fakultetu2008. uspješno diplomira na odsjeku Tefsir i kur'anske znanosti čime stječe zvanje profesora islamske teologije. Godine 2010. upisuje postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Nakon završetka studija, školske 2008./2009. radio je kao vjeroučitelj u osnovnoj školi „Soko“ u Sokolu kod Gračanice. Od maja 2009. radi kao imam, hatib i muallim u džematu Stjepan Polje Centar pri Medžlisu islamske zajednice Gračanica. Od 2012. angažovan i kao koordinator edukacijskog programa za mlade Rijaseta IZ BiH pri Medžlisu IZ  Gračanica.
Objavio nekoliko radova u listu „Preporod“ kao i rad pod naslovom Osvrt na tumačenje Kur’ana Rešida Ridaa, u Glasniku IZ, br. 5- 6, 2015.
Oženjen je suprugom Fatimom sa kojom ima dva sina Abdul – Kerima i Abdul – Melika.