Banner MIZ Gračanica

Džemat Prnjavor – Lukavica

Na početku 18. stoljeća, kako za vrijeme Osmanske vlasti, tako i za vrijeme Austro-Ugarske vlasti, centar Lukavice, sa svojim zaseocima, Ograđenica, Delići, Prnjavor i Bijeli Potok su se nalazili na važnoj putnoj komunikaciji Gračanica – Doboj. Ova putna komunikacija je i danas u funkciji, ali u znatno manjoj mjeri. Džemat Prnjavor pripada MIZ-u Gračanica. Prvi vjerski objekat u džematu, bio  je omanji mesdžid od drvene građe sagrađen je 1930. godine.

Imamsku dužnost u ovom mesdžidu su obavljali: hafiz Mahmutef. Ćurić, hafiz Redžo ef. Ćurić, Husejn ef. Ćurić, Ibrahim ef. Hodžić i Šemso ef. Ćurić za čije dužnosti je, 1967. godine, donešena odluka o gradnji džamije. Najzaslužniji za izgradnju džamije su članovi građevinskog odbora: hadži Huska Keskinović, predsjednik građevinskog odbora i darivalac, odnosno vakif dijela zemljišta za džamijaski harem, zatim hadži Ibrahim Aljić, Avdo Đogić, Medžid Aljić i Ibrahim Ćurić.

Radovi na džamiji su se odvijali dobrom dinamikom i, sobzirom na na tehniku gradnje, džamija je sagrađena u rekordnom roku, za nepune dvije godine. Džamija je građena od tvrdog materijala, odzidana ciglom. Specifičnost ove džamije je bila munara koja je bila jedna od rijetkih na  prostoru biše države, Jugoslavije sa dvije šerefe a jedina na Medžlisu IZ Gračanica. Prilikom gradnje munare, Mulatif ef. Alihodžić je svojim sredstvima isfinansirao drugu šerefu.

Prvu dužnost imama u novoj džamiji obavljao je Ibrahim ef. Vehabović do 1975. godine, kada odlazi na dužnos imama u svoju rodnu Sjeninu. Drugi imam nove džamije bio je Mehmed ef. Šako, sa alim prekidima;  od 1975. do 1996. godine. U međuvremenu su, za kratko vrijeme, imamsku dužnost obavljali Alija ef. Zaketović i Mustafa ef. Joldić. Od 1998. godine, na dužnost imama dolazi Ibrahim ef. Aličić.

Džamija je adaptirana dva puta. Usljed ratnih dejstava od 1992. do 1996. godine pretrpila je znatna oštećenja. Ona su sanirana prvom adaptacijom u sklopu koje je izmijenjen pod, ubačena plastična stolarija, urađena fasada, proširena abdesthana, urađena gasulhana i veranda a na spratu, na mahfilu, drvenom konstrukcijom odvojena mektebska učionica.

Druga adaptacija je izvršena na munari. Pokrivena je novim limom, urađene nove ograde na šerefama, stavljena nova fasada tako da je munara dobila prelijep izgled. U toku je i akcija prikupljanja sredstava za uvođenje grijanja a i za preuređenje stropa džamije. U haremu džamije nalazi se imamski stan novije gradnje, sagrađen 1996. godine. Džemat ima samo jedno mezarje

U džematu Prnjavor obavlja se redovan vjerski život, redovno se distribuira islamska literatura a trenutno imamsku dužnost obavlja, od 1998. godine Ibrahim ef. Aličić.

Džemat broji oko 290 domaćinstava.