Banner MIZ Gračanica

Džemat Džakule

Džemat Džakule je smješten na sjevernoj strani Medžlisa Gračanica. Uglavnom se naselje formiralo trebavskom padinom na lijevoj strani Citoviljskog ili Džakulskog potoka. Duž potoka pruža se pitoma dolina koja je u posljednje vrijeme sve naseljenija, gdje se vremenom formirao urbani centar naselja. Danas džemat broji oko 428 domaćinstava. Ne zna se pouzdano od kada džemat funkcioniše ali je još krajem 19. stoljeća imao džamiju. Džamija je bila drvena, uobičajeni tip džamija 16. do 20. stoljeća. Kao i mnoge druge i ona je bila pokrivena tesanim daskama. Iz krova je  bila izvedena drvena munara. Budući da je bila od drveta, često je dospijevala u trošno stanje pa je više puta renovirana. Opstala je, vjerovatno, uz mnoge izmjene do 1964. godine. Postoji vjerovatnoća da je do temelja rušena i nanovo građena. Na ovo ukazuju njezini posljednji gabariti 8X8 m 1964. godine kada je definitivno srušena. Naime, džamije iz  perioda njene prvobitne gradnje, bile su, njčešće, gabarita 5X6 m. Interesantno je da je ova džamija sagrađena na suprotnoj obali od naselja. Vjerovatno je ova džamija bila džuma-džamija kojoj su gravitirala i druga okolna naselja; Trnovci, Doborovci, Prijeko Brdo, Biberovo Polje i neka druga naselja gradačačke općine. U ovom slučaju, kao centralna džamija, moguće je da je i sa prvom gradnjom bila gabarita 8X8 m.

Nakon rušenja ove džamije, 1964. godine počela je izgradnja nove i veće džamije dimenzija 10X13m. Zidana je punom ciglom a pokrivena crijepom. Pored nje je izgrađena, zidana ciglom, munara visine 28 m. Svečano je otvorena 01. septembra 1966. godine. Džamija je služila potrebama vjerskog života džakuljana sve do 2007. godine. Tada je porušena i izgrađena  nova,  veoma monumentalna džamija, ogromnih dimenzija sa 430 m2 uz učionicu, abdesthanu i gasulhanu. Po svojim dimenzijama je najveća džamija na prostoru Medžlisa Gračanica. Svečano je otvorena 28. augusta 2008. godine. U džematu se nalazi i mesdžid u donjem dijelu Džakula u mahali Mehmedovići gdje se izvodi mektebska nastava i klanja teravih-namaz. Inače džemat funkcionira veoma dobro sa imamom Dževad ef. Musićem, mještaninom, koji je na ovoj dužnosti već 25 godina.

Poznati imami koji su obavljali dužnost imama u ovom džematu su: Mušić Began, Mušić Husejn, Sinanović Mehmed, Hrnjčić Bego i trenutno, imamsku dužnost obavlja , već pomenuti Dževad ef. Musić.