Banner MIZ Gračanica

Džemat Stjepan Polje I

Džemat Stjepan Polje I (jedan) je najstariji džemat od tri džemata koliko ih sada ima u mjesnoj zajednici. Zapravo, ovaj džemat je bio jedini džemat a onda kada su se stvorili uvjeti za formiranje još jednog džemata formiran je džemat Dedići, danas poznatiji kao Stjepan Polje II (dva). Od oba ova džemata nedavno je formiran još jedan džemat Stjepan Polje Centar.

Nije poznato kako je funkcionisao džemat prije gradnje džamije. Vjerovatno, slično drugim i u ovom džematu se zajednički vjerski život odvijao u jednom ili više mekteba. Ono što se pouzdano zna jeste da je gradnja prve džamije u Mejremićima započela u maju 1932. a završena 12.8. 1933. godine. Džamija je izgrađena na Dugoj njivi koja je bila u vlasništvu Huse Mehinovića. Kao i u drugim džematima, džamija je bila omanja i drvena, odnosno drvene konstrukcije popunjene šeperom i oblijepljena zemljom. Zbog dotrajalosti a i zbog potrebe za većom džamijom, mještani odnosno džematlije su ovu džamiju srušili 1974.godine. Izgradnja nove (Džedid) džamije započela je 3.5.1974. a zvršena 30. 8. 1975. godine. Ova džamija je mnogo veća od stare džamije te monumentalnog, potkupolnog stila.

Na džamiji je bilo nekoliko adaptacijskih intervencija. Prva intervencija je izvršena 1985. godine na munari koja je zbog fabričke greške na cigli počela da se osipa. Ubrzo nakon sanacije munare, uslijedio je rat. Džamija je bila posebno privlačna meta četničkom agresoru. Sa svojih topovskih, tenkovskih, raketnih i minobacačkih uporišta obasipalisu džamiju raznim projektilima.Munara je pogođena sa nekoliko granata, kube je toliko devastirano da se morao bakar u potpunosti promjeniti. Kroz džamiju je prošlo nekoliko granata tako da se moralo prići potunoj adaptaciji džasmije. Mehmed ef. Ahmetović je bio sudionik svih spomenutih ratnih zbivanja.

U ovom džematu, imamsku dužnost su obavljali: hfz. Idriz ef. Omeragić, prvi imam, potom ef. Avdagić, ef. Kardeš, Ahmet ef. Mujkić, hfz. Ibrahim ef. Softić punih 40 godina i najposle, od 1981. godine do 2020 godine imam Mehmed ef. Ahmetović. Današnji imam je Nedžmudin ef. Ahmetović.

Od same izgradnje nove džamije, obavlja se beš vakat namaz ikvalitetna vjerska pouka. Za kvalitetnu vjesku pouku ili mektebsku nastavu zaslužni suhafiz ef, Softića, u svoje vrijeme cijenjen kao izrasliji alim, i Mehmed ef. Ahmetovića. Iz mekteba je izašlo na stotine učača Kur'ana. O ovom podatku postoje i pisani dokumenti, (diplome na vjerskim takmičenjima), kao i pismena pohvala Mehmed ef. Ahmetoivću od strane Muftije Husein ef. Kavazovića. Rad vjerske pouke ocijenio je najvećom ocjenom ( 5 )

Od džemata u Mejremićima nastala su još dva džemata: Džemat Dedići (Stjepan Polje II) i džemat Stjepan Polje Centar.