Banner MIZ Gračanica

Džemat Mustafići

Džemat Mustafići samostalno postoji od 1.1.1991.godine kada je izdvojen iz džemata Babići u istoimenoj mjesnoj zajednici.Aktivnosti na  formiranju ovog džemata kao i na izgradnji džamije počele su još davne 1983.godine kada je u mahali Mustafići uvakufljeno zemljište na kome je 1984. godine izgrađen imamski stan a poslije i džamija.Ovaj imamski stan služio je kao mekteb do izgradnje džamije.Ove aktivnosti započeo je imam u penziji, a nekadašnji imam Babića rahmetlihadži Osman ef. Mešanović koji ima velike zasluge za formiranje ovog džemata i izgradnju džamije.

Džemat Mustafići nalazi se pod padinama Sijedog Krša i Visa i proteže se do Gračanice sa kojom se i veže mahalom Bahići. Sa lijeve strane se nalazi džemat Malešići a sa desne džemat Babići od koga ga razdvaja Babićki potok.U sastavu ovog džemata nalaze se mahale:Omerbašići,Mustafići,Borici,dio džematlija Kahvedžija,Bahića i Fazlija.

Ovaj džemat broji oko 280 brakova tj. članova.Džemat Mustafići ima džamiju koja se nalazi u mahali Mustafići čija gradnja je počela 1988. a završena 1990. godine da bi munara bila izgrađena u ljeto 1991. Svečano otvorenje džamije obavljeno je 7.9.1997.godine. Tokom rata,  munara je pretrpjela gelerska oštećena. Usljed zavlačenja vode i njenog smrzavanja u oštećenjima, došlo je do osipanja bloka munare. Moralo se nešto poduzimati. Odlučeno je da se izgradi nova munara što je i realizovano 2008.godine.Nakon toga izvršena je zamjena drvene stolarije zbog dotrajalosti promjenjena sa novom plastičnom. Ovim je promjenila svoj prvobitni  izgled ali  je postala uslovnija.Sa uvođenjem grijanja, 2011.godine, zaokruženi su radovi, na upotpunjenju uslovnosti džamije.

U mahali Omerbašići 2005.godine, izgrađen je novi mesdžid  koji služi za obavljanje mektebske pouke i klanjanje teravih namaza.Svaka mahala ima svoje mezarje u kome se vrši ukop umrlih.Imamsku dužnost u džematu Mustafići, od njegovog osmutka, obavlja Ahmet ef .Mustafić koji je rodom iz ovog džematu.  Iz ovog džemata  potječe i sadašnji glavni imam medžlisa Gračanica, prof.Smajo ef.Mustafić koji je službovao kao imam u džematu  Babići,a takođe  imamo jednog svršenika BBM u Tuzli Šehić Muharema, a Avdić Meho je učenik četvrtog razreda BBM u Tuzli .Aktivnosti u vjerskom životu provode se redovno uz nastojanje da se poboljšaju.Džemat Mustafići spada u red manjih džemata na području  medžlisa Gračanica,ali se kroz svoj dvadeset dvogodišnji  rad dokazao  kao vrijedan,aktivan i uspješan džemat.