Banner MIZ Gračanica

Dobrodošlica Ramazanu, Muhamed Mašić

Pjesmu “Dobrodošlica Ramazanu” koju je spjevao Muhamed Mašić objavljena je 1944. godine u Berlinu u palestinskom časopisu Beridush Shark – Pošta Istoka, a prepjevao je 50 godina kasnije (1994. godine tokom agresije) nas uvaženi Mehmedalija Hadžić.

Pjesma je objavljena nedavno u Melburnu na arapskom jeziku.