Banner MIZ Gračanica

Dan Ašure

Udruženje „Gračaničko keranje“ u saradnji sa Općinom Gračanica, Islamskom zajednicom Gračanica i BKC-om Gračanica organizuje kulturno-vjersku manifestaciju „DAN AŠURE“ koja će se održati u utorak (11.10.2016. godine) u Bosanskom kulturnom centru (BKC) u Gračanici sa početkom od 19:00 sati.
Tokom manifestacije bit će upriličen i kulturno-vjerski program na kojem će se predstaviti:
• Hor Sejfullah Konjic,
• Ženski hor Ayman Konjic,
• Hor El-Emin Škahovica,
• Hor ZemZem Malešići,
• Hor Nedžm Babići.

Na kraju manifestacije članice Udruženja „Gračaničko keranje“ će upriličiti promociju tradicionalnog jela – ašure i podijeliti prisutnima.

 

*Šta je jevmu-l-ašura i po čemu je poznat taj dan?
Jevmu-l-ašura se naziva deseti dan mjeseca muharrema. Njegovo značenje i jest deseti dan. O ovom danu Muhammed a.s. je rekao: “…To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh a.s. postio…” ( Ahmed) Ibn Abas kaže: “Nisam vidio Muhammeda a.s. da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).” (Buharija) Muhammed a.s je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim)
Posteći deveti dan muharrema, Muslimani se u ovom ibadetu razlikuju od Jevreja. Muhammed a.s. je rekao: “Postite jedan dan prije i jedan dan poslije” (Muslim). Historičari bilježe značaj desetog dana mjeseca muharrema tj. jevmu-l-ašura u kojem su se desili bitni trenuci u povijesti čovječanstva. Dan Ašure je kod muslimana poznat i kao “عِيدُ الأَنْبِيَاءِ” , tj. “Bajram vjerovjesnika”, jer je Uzvišeni Allah, na ovaj dan mnogim poslanicima podario razne počasti. Na dan Ašure Uzvišeni Allah je primio pokajanje Adema a.s., zato je aAšura dan primanja pokajanja. Na ovaj dan je spašeno čovječanstvo sa Nuhom a.s., čija se lađa zaustavila na planini Džudijj, a Junus a.s. je spašen iz utrobe kita u kojem je proveo četrdeset dana. Trgovačka karavana, koja je putovala prema Egiptu, izvadila je iz bunara Jusufa, a.s., a Jakubu, a.s., je vraćen vid, Ejjubu, a.s., je vraćeno zdravlje poslije bolesti od koje mu se raspadalo tijelo…
Zato je ovo dan spasenja iz tmine u svjetlost. Na ovaj dan su rođeni Musa a.s. i Isa a.s. A ovog dana Musa a.s. je sa svojim Izraelskim narodom spašen od faraonovog ropstva. Zato je ovo dan rađanja nade i traganja za slobodom. Na deseti dan muharrema jevmu-l-ašure data je vlast Sulejmanu a.s. a njegovom ocu Davudu a.s. je oprošten grijeh. Zato je ovo dan darovanja i praštanja. Draga braćo, pred nama je još jedna prilika da zaradimo koje dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, ovog dana oživimo pritvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika Muhammeda a.s., te da kroz post uzmemo pouku da je Ademu a.s. na dan Ašure oprošten grijeh, zato iskoristimu ovaj dan za pokajanje svojih grijeha i zatražimo oprost od dragog Boga.