Banner MIZ Gračanica

Četvrto predavanje Škole islama

U nedjelju 29. januara u Gračanici, održano je četvrto predavanje Škole islama.

Predavač je bio Dr. Elvir Musić na temu “Značaj edeba na putu duhovnog zrijenja mladih.”

Domaćin i voditelj je bio Mr. Abdulah Husić